Menu

Tag Archives: โบราณสถาน

“ตลาดน้ำกรุงศรี” เชิญมา ช๊อป ฟิน กิน เที่ยวอยุธยา ขอเล่าความซักนิด หลังจากที่มีการปฏิวัติระบบการสัญจรของเกาะเมืองใหม่ โดยบังคับให้รถนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมโบราณสถาน มากราบไหว้พระ ในบริเวณของวิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณ วัดมหาธาตุ มาจอดรถที่ “ตลาดกรุงศรี” ซึ่งเดิมก็เคยมีการพลักดันให้เป็นสถานที่จอดรถ โดยย้ายร้านค้าที่อยู่หลังวิหารพระมงคลฯ มาอยู่ที่ตลาดกรุงศรี เพื่อไม่ให้รถขนาดใหญ่สัญจรบริเวณโบราณสถาน ซึ่งระยะแรกได้มีการกั้นที่จอด ทำเขตห้ามจอด แต่การทำจุดรับส่งยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและไม่สะดวก มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย จึงยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จนมีการปรับปรุงระยะที่ 2 ของ “ลุงตู่”, ผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และกระบี่มือหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ ผมยกให้ วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ “เสี่ยอุ๊ กรุงสยาม” เซียนพระชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักกันดี ที่เข้ามาควมคุมการสร้างและพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นแหล่งช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น  เริ่มต้นด้วยการจัดให้มี “ถนนคนเดินกรุงศรี” บริเวณทางเข้าตลาด ระยะเวลาจัด ราวๆ 3 เดือน นักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักมากขึ้น แม้จะเป็นหน้าฝน ก็ยังมีคนมามากขึ้นๆ ร้านค้าก็เยอะขึ้นตามไปด้วย จนเกิดแผนระยะที่ 3 ได้จัดให้มี “ตลาดน้ำกรุงศรี” บริเวณคูน้ำ ด้านหลังตลาดกรุงศรี เริ่มก่อสร้างเมื่อกลางเดือน ส.ค. ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้วันประชุมคณะรัฐมนตรี 19 กันยายน […]
วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันตกหรืออยู่ตรงกันข้ามกับพระตำหนักสิริยาลัย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ [...]
นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเล
นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเลระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2553 พระนครศรีอยุธยา-นครศรีธรรมราช,สุราษร์ธานี,ชุมพร (4วัน3คืน) [...]