Menu

Tag Archives: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเล
นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเลระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2553 พระนครศรีอยุธยา-นครศรีธรรมราช,สุราษร์ธานี,ชุมพร (4วัน3คืน) [...]
ทริปภูเก็ต แต่ไม่ได้เที่ยวภูเก็ต ๓
จากอุทยานแห่งชาติสิรินาถ,อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ผมขับรถขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ เพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ที่อยู่ห่างจากอำเภอท้ายเหมือง [...]
สั่งปิดหมู่เกาะอ่างทอง ห้ามนักเที่ยวเข้าช่วงฤดูมรสุม
ได้ยินข่าวจากวิทยุตั้งแตุ่เมื่อเช้าแ้ล้ว ว่าจะมีการปิดปรับปรุงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี เลยไปลองค้นจาก google ดูว่ามีข่าวนี้มั้ย [...]