Menu

Tag Archives: อบรมมัคคุเทศก์

โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
โครงการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากับ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะเวลาการอบรม [...]
ได้มาแล้ว คู่มืออบรมมัคคุเทศก์
ได้มาแล้ว กับคู่มืออบรมมัคคุเทศก์ ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจกฟรี!! จะไม่ได้ว่าผมส่งไปเมื่อไหร่ เพิ่งได้พัสดุทางไปรษณีเมื่อตะกี้เอง [...]