Menu

Tag Archives: สินค้าพื้นบ้าน

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น สิงห์บุรี
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น สิงห์บุรี
เพิ่งจะได้ไปเที่ยวตลาดโบราณที่อยู่ใกล้ๆ เป็นตะเข็บชายแดนของจังหวัดอ่างทองนี่เอง เคยมาสมัยที่ยังไม่ได้จัดเป็นตลาดโบราณแบบนี้ สมัยนั้นเงียบมาก [...]
ตลาดกรุงศรีโซนใหม่ ตลาดบกกรุงศรี หน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวร
ตลาดกรุงศรีโซนใหม่ ตลาดบกกรุงศรี หน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวร
เป็นที่รู้จักกันมาซักพักแล้ว กับตลาดยามค่ำคืน ที่ชื่อเรียกขานของนักท่องเที่ยวว่า “ถนนคนเดินกรุงศรี” ที่อยู่บริเวณเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาล จริงๆ [...]