Menu

Tag Archives: ภาพน้ำท่วมตลาดน้ำอโยธยา

ภาพน้ำท่วม ตลาดน้ำอโยธยา
ภาพน้ำท่วม ตลาดน้ำอโยธยา
จากที่ได้ทราบข่าวเรื่องอุทกภัยในหลายๆจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่นครราชสีมานั่น ทำให้เกิดความเสียหาย และความเดือนร้อนเป็นบริเวณกว้าง [...]