Menu

Tag Archives: พุกาม

สักครั้งในชีวิต…ขึ้นบอลลูน ชมทะเลเจดีย์แห่งพุกาม
หากพูดถึงแหล่งขึ้นบอลลูนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ส่วนใหญ่จะนึกถึงประเทศตุรกีกันใช่ไหมคะ? แต่จริงๆยังมีอีกที่ที่สวยงามไม่แพ้ตุรกี [...]