Menu

Tag Archives: น้ำท่วม

ข้อควรระวังขณะน้ำท่วม แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม
ข้อควรปฎิบัติขณะน้ำท่วม และแนวทางรับปัญหาน้ำท่วม
ข้อควรระวัง และข้อควรปฎิบัติขณะน้ำท่วม ระวังสัตว์มีพิษ ควรใส่รองเท้าให้มิดชิด อย่าให้ขยะ มาติดอยู่บริเวณบ้าน ถ้าน้ำยังไม่สูง ให้พ่ออิฐโบกปูน ตรงขอบประตู [...]
ภาพน้ำท่วม ตลาดน้ำอโยธยา
ภาพน้ำท่วม ตลาดน้ำอโยธยา
จากที่ได้ทราบข่าวเรื่องอุทกภัยในหลายๆจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่นครราชสีมานั่น ทำให้เกิดความเสียหาย และความเดือนร้อนเป็นบริเวณกว้าง [...]