Menu

Tag Archives: ชมพูภูคา

เมืองน่าน ดอยภูแว, ตอน ฟ้าแดง
หลังจากที่พวกเราได้มาถึงจุดสำหรับกางเตนท์เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มมองสำรวจพื้นที่โดยรอบ ว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง [...]