Menu

Tag Archives: จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี
อุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี
ทริปกระทันหันอุทยานแห่งชาติพุเตย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 56 ได้ไปดูเส้นทางแถวสุพรรณบุรี โดยเริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเส้นป่าโมก [...]
สามชุกตลาดร้อยปี (v.2009)
สามชุกตลาดร้อยปี (v.2009)
เมื่อเดือนที่แล้วผมได้กลับไปที่ตลาดสามชุก ที่ จ.สุพรรณบุรี อีกครั้ง ซึ่งก็ไปไม่บ่อยนัก แต่ก็หลายครั้งแล้ว ซึ่งครั้งล่าสุดนี้ผมได้เห็นการพัฒนาที่เกิน [...]
สามชุกตลาดร้อยปี จากเมืองสุพรรณบุรี
ได้ยินกิตติศัพท์ของที่นี่มานานพอสมควรแล้ว เมื่อมีโอกาสได้ไป ก็ไม่ลืมเก็บภาพมาฝากชาว ทอล์คทูทริปครับ ที่ตลาดสามชุกนี้เป็นตลาดเก่าแ่ก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง [...]