Menu

Tag Archives: คู่มือมัคคุเทศก์

ได้มาแล้ว คู่มืออบรมมัคคุเทศก์
ได้มาแล้ว กับคู่มืออบรมมัคคุเทศก์ ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจกฟรี!! จะไม่ได้ว่าผมส่งไปเมื่อไหร่ เพิ่งได้พัสดุทางไปรษณีเมื่อตะกี้เอง [...]