Menu

Tag Archives: ข้อปฏิบัติขณะน้ำท่วม

ข้อควรระวังขณะน้ำท่วม แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม
ข้อควรปฎิบัติขณะน้ำท่วม และแนวทางรับปัญหาน้ำท่วม
ข้อควรระวัง และข้อควรปฎิบัติขณะน้ำท่วม ระวังสัตว์มีพิษ ควรใส่รองเท้าให้มิดชิด อย่าให้ขยะ มาติดอยู่บริเวณบ้าน ถ้าน้ำยังไม่สูง ให้พ่ออิฐโบกปูน ตรงขอบประตู [...]