Menu

ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี สามพันโบกศิลปะแห่งโขง
สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว talk2trip ที่ค่อยติดตามข่าวสาร ^^ ตอนนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้จัดทริปเที่ยว แต่ก็พอได้ไปที่ตางๆ เลยอยากเอามาเล่าให้ฝัง ครับ [...]
รักเลย ที่เชียงคาน
ห่างกันไปซะนานกลับมาแล้วครับ ครั้งนี้ได้มีโอกาศไปพักกายที่ เชียงคาน จ.เลย เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยแล้วกัน ทริปนี้ออกเดินทางในวันที่ 21 กันยายน [...]
ทุ่งดอกกระเจียว อช.ป่าหินงาม ชัยภูมิ
จะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฏาคมที่อุทยานแห่ง-ชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหวจังหวัด ชัยภูมิ [...]