Menu

นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเล

December 3, 2009 - ทอล์คทูทริป

นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเลระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2553

พระนครศรีอยุธยา-นครศรีธรรมราช,สุราษร์ธานี,ชุมพร (4วัน3คืน)

Download โปรแกรมทัวร์

วันที่ 12 ก.พ.

18.30 น. พร้อมกันที่วิทยาลัยอาชีว ฯ พร้อมลงทะเบียนโดยมีทีมงานคอยต้อนรับ

20.00 น. พร้อมออกเดินสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

08.00 น. ถึง จ.นครศรีธรรมราช ทำธุระส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า อาทิเช่น ติ่มซำ-ชากาแฟ ณ ร้านกาแฟโกบี๊

09.00 น. แวะเข้าสักการะพระบรมธาตุเจย์ดี ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ของภาคใต้และประเทศไทย

10.00 น. ออกเดินทางไปยัง จ.สุราษร์ธานี

11.30 น. เข้านมัสการองค์พระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่ง เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่ สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้พร้อมทั้งรับประทาน อาหารกลางวัน ตามอัธยาสัย

13.00 น. ถึงท่าเรือดอนสัก ลงเรือเฟอรี่เดินทางไปยัง เกาะสมุย ชมความงดงาม ของท้องทะเลสีครามบนพื้นน้ำอันกว้างใหญ่

14.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและทำธุระส่วนตัว

15.30 น. เข้าสักการะ องค์พระพุทธโคดม พระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านหลังองค์พระมีกง ล้อธรรมจักรอยู่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักระของ พุทธศาสนิกชนชาวสมุย และถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ของภาคใต้ ที่ ประดิษฐานไว้กลางแจ้งบนยอดเขา ณ วัดพระใหญ่

16.30 น. แวะชม หินตาหินยาย หินรูปร่างแปลกๆเป็นหินขนาดมหึมาตั้งอยู่ชายทะเล มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชายและหญิง นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะสมุยที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติต้องแวะเวียนไปชม พร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์โดยรอบ

18.00 น. กลับเข้าที่พักพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเมื้อยล้ากับการเดินทางตลอดทั้งวัน19.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเย็น

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

06.30 น. ต้อนรับรุ่งอรุณกับเช้าวันใหม่ตื่นตาตื่นใจโลกใต้ทะเลกับพื้นน้ำสีครามอัน กว้างใหญ่

07.30 น. รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น. ลงเรือสำราญ “ไฮซีย์ทัวร์ออกเดินทางสู่” อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการ ขนมปัง ชา กาแฟ โอวัลติน ผลไม้ บนเรือในระหว่างเดินทาง เชิญดำน้ำตื้น สัมผัสธรรมชาติของ “เมืองร้อยเกาะ” ชมมวลหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายอย่างงดงาม บนพื้นทะเลสีคราม และความมหัศจรรย์ของทะเลสาปสีเขียวมรกต “ทะเลใน” ด้วย บริการอันแสนประทับใจ

10:00 น. ถึงเขตอุทยาน ขึ้นชมวิวบนยอดเขาของ เกาะวัวตาหลับ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือเลือกชมธรรมชาติหินงอก หินย้อย ภายใน ถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ รวมทั้งดำน้ำดูปะการังบริเวณแนว ชายหาด

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ บนเรือ

13.30 น. ชมทะเลสาปน้ำเค็มสีเขียวมรกต ทะเลใน ณ. เกาะแม่เกาะ จากนั้นพาท่านล่องเรือชม ทัศนียภาพหมู่เกาะบริวารต่างๆที่มีลักษณะความแตกต่างทางธรรมชาติ ก่อนอำลาจาก หมู่เกาะอ่างทอง

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย พร้อมทั้งบริการอาหารว่างบนเรือ

16:30 น. ถึงท่าเรือหน้าทอน นำท่านส่งโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

17.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย

18.00 น. ชมทัศนียภาพบนหาดทรายสีขาวสะอาดตา ลิ้มรสอาหารทะเลอัน แสนสดอร่อยบริเวณแนวริมชายหาดเฉวง ได้ตามอัธยาศัยพร้อมตื่นตาตื่นใจกับแสงสียามค่ำคืน คลาคล่ำด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ

21.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 13 ก.พ.

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ

07.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า อาทิ ข้าวต้มทะเล, ชา, กาแฟ

08.00 น. บอกอำลา ท้องทะเลบนเกาะสมุย ลงเรือกลับขึ้นฝั่ง เพื่อ เดินทางต่อไปยัง เขื่อนรัชชประภา

09.30 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน หรือที่เรียกติดปากกันว่า กุ้ยหลินเมื่องไทยที่มีทัศนียภาพโดยรอบเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนโอบ รอบด้วยพื้นน้ำอันกว้างใหญ่สีสันสดใสสะอาดตา

11.30 น. ลงเรือเดินทางสู่ แพภูตะวัน เขื่อนรัชชประภา พร้อมเก็บสัมภาระส่วนตัว และรับประทานอาหารกลางวันบริเวณที่พัก

13.00 น. เตรียมตัวออกศึกษาชมเส้นทางธรรมชาติ ที่สวยงาม พร้อมทั้ง ชมความสวยงามของ “ดอกบัวพุด” ดอกบัวขนาดใหญ่ที่มีรูปร่าง แตกต่างจากดอกบัวทั่วไป พร้อมทั้งนั่งแพยนตร์ ชมทัศนียภาพ โดยรอบ หลังจากนั้นนำทุกท่านเข้าชมความงามอย่างธรรมชาติ บริเวณ ถ้ำเขาประการัง

16.00 น. กลับเข้าที่พักโดยมีกิจกรรมให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่าง มากมายอาทิ เช่น เล่นน้ำ พายเรือคายัคตามอัธยาสัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

20.00 น. เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 14 ก.พ.

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ามืด พร้อมเตรียมตัวสัมผัสกับทะเลสายหมอกยามเช้า

06.00 น. นั่งเรือออกไปชมทัศนียถาพ ของภูเขาหินปูนที่ตั้งเรียงราย สลับซับซ้อนจนเกิดเป็นรูปร่างแปลกตาให้ได้ชม จนได้สมญานามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

08.00 น. กลับเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า

09.00 น. บอกลา กุ้ยหลินเมืองไทย พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดชุมพร

11.30 น. ถึงจังหวัดชุมพร พักทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เข้าสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นทดแทนศาลหลังเดิมซึ่งถูกน้ำท่วม เสียหายพร้อมทั้งชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ ลำจำลอง ซึ่งเป็นขนาดที่ย่อส่วนจากขนาดเรือจริงประมาณ 2 ใน 5 ภายในเรือเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ

14.00 น. แวะซื้อฝากของที่ระลึก อาทิ อาหารทะเลอบแห้ง ไข่เค็ม

15.00 น. เดินกลับทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสวัสดิภาพ

21.00 น. ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สนใจติดต่อสอบ คุณป้อม 080-5771150, คุณออม 080-5501350, คุณแพร080-2957204

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาของท่านไว้ไว้ให้ได้มากที่สุด

<h3 mce_style=”text-align: center;”>นมัสการพระธาตุไชยา งามตากุ้ยหลินเมืองไทย เพลินใจโลกใต้ทะเล<br>
ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2553<br>
พระนครศรีอยุธยา-นครศรีธรรมราช,สุราษร์ธานี,ชุมพร (4วัน3คืน)<br>
<a href=”https://docs.google.com/fileview?id=0B9AZ2y7dhivJNGI1NGRhZjEtZWUyYi00MWNmLTg0MGItOWZjNjVjYTgyYzEz&hl=en” mce_href=”https://docs.google.com/fileview?id=0B9AZ2y7dhivJNGI1NGRhZjEtZWUyYi00MWNmLTg0MGItOWZjNjVjYTgyYzEz&hl=en”>Download โปรแกรมทัวร์</a><br mce_bogus=”1″>
</h3>
<p><u><strong>วันที่ 12 ก.พ.</strong></u></p>
<p><strong><span mce_style=”color: #99cc00;”>18.30 น. </span></strong>พร้อมกันที่วิทยาลัยอาชีว ฯ พร้อมลงทะเบียนโดยมีทีมงานคอยต้อนรับ<br>
<strong><span mce_style=”color: #99cc00;”>20.00 น.</span></strong> พร้อมออกเดินสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>
<p><span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>08.00 น.</strong></span> ถึง จ.นครศรีธรรมราช ทำธุระส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า อาทิเช่น ติ่มซำ-ชากาแฟ ณ ร้านกาแฟโกบี๊<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>09.00 น.</strong></span> แวะเข้าสักการะพระบรมธาตุเจย์ดี ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ของภาคใต้และประเทศไทย<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>10.00 น. </strong></span> ออกเดินทางไปยัง จ.สุราษร์ธานี<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>11.30 น.</strong></span> เข้านมัสการองค์พระบรมธาตุไชยา ณ.วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่ง เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่ สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้พร้อมทั้งรับประทาน อาหารกลางวัน ตามอัธยาสัย<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>13.00 น.</strong></span> ถึงท่าเรือดอนสัก ลงเรือเฟอรี่เดินทางไปยัง เกาะสมุย ชมความงดงาม ของท้องทะเลสีครามบนพื้นน้ำอันกว้างใหญ่<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>14.30 น. </strong></span> เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและทำธุระส่วนตัว<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>15.30 น.</strong></span> เข้าสักการะ องค์พระพุทธโคดม พระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านหลังองค์พระมีกง ล้อธรรมจักรอยู่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักระของ พุทธศาสนิกชนชาวสมุย และถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ของภาคใต้ ที่ ประดิษฐานไว้กลางแจ้งบนยอดเขา ณ.วัดพระใหญ่<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>16.30 น.</strong></span> แวะชม หินตาหินยาย หินรูปร่างแปลกๆเป็นหินขนาดมหึมาตั้งอยู่ชายทะเล มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชายและหญิง นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะสมุยที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติต้องแวะเวียนไปชม พร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์โดยรอบ<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>18.00 น.</strong></span> กลับเข้าที่พักพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเมื้อยล้ากับการเดินทางตลอดทั้งวัน19.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเย็น<br>
<span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>21.00 น.</strong></span> พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์</p>
<p><span mce_style=”color: #99cc00;”><strong>06.30 น.</strong></span> ต้อนรับรุ่งอรุณกับเช้าวันใหม่ตื่นตาตื่นใจโลกใต้ทะเลกับพื้นน้ำสีครามอัน กว้างใหญ่<br>
07.30 น. รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน<br>
08.30 น. ลงเรือสำราญ “ไฮซีย์ทัวร์ออกเดินทางสู่” อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการ ขนมปัง ชา กาแฟ โอวัลติน ผลไม้ บนเรือในระหว่างเดินทาง เชิญดำน้ำตื้น สัมผัสธรรมชาติของ “เมืองร้อยเกาะ” ชมมวลหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายอย่างงดงาม บนพื้นทะเลสีคราม และความมหัศจรรย์ของทะเลสาปสีเขียวมรกต “ทะเลใน” ด้วย บริการอันแสนประทับใจ<br>
10:00 น. ถึงเขตอุทยาน ขึ้นชมวิวบนยอดเขาของ เกาะวัวตาหลับ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือเลือกชมธรรมชาติหินงอก หินย้อย ภายใน ถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ รวมทั้งดำน้ำดูปะการังบริเวณแนว ชายหาด<br>
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ บนเรือ<br>
13.30 น. ชมทะเลสาปน้ำเค็มสีเขียวมรกต ทะเลใน ณ. เกาะแม่เกาะ จากนั้นพาท่านล่องเรือชม ทัศนียภาพหมู่เกาะบริวารต่างๆที่มีลักษณะความแตกต่างทางธรรมชาติ ก่อนอำลาจาก หมู่เกาะอ่างทอง<br>
15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย พร้อมทั้งบริการอาหารว่างบนเรือ<br>
16:30 น. ถึงท่าเรือหน้าทอน นำท่านส่งโรงแรมโดยสวัสดิภาพ<br>
17.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย<br>
18.00 น. ชมทัศนียภาพบนหาดทรายสีขาวสะอาดตา ลิ้มรสอาหารทะเลอัน แสนสดอร่อยบริเวณแนวริมชายหาดเฉวง ได้ตามอัธยาศัยพร้อม<br>
ตื่นตาตื่นใจกับแสงสียามค่ำคืน คลาคล่ำด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ<br>
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์</p>
<p>06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ<br>
07.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า อาทิ ข้าวต้มทะเล, ชา, กาแฟ<br>
08.00 น. บอกอำลา ท้องทะเลบนเกาะสมุย ลงเรือกลับขึ้นฝั่ง เพื่อ เดินทางต่อไปยัง เขื่อนรัชชประภา<br>
09.30 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน หรือที่เรียกติดปากกันว่า กุ้ยหลินเมื่องไทยที่มีทัศนียภาพโดยรอบเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนโอบ รอบด้วยพื้นน้ำอันกว้างใหญ่สีสันสดใสสะอาดตา<br>
11.30 น. ลงเรือเดินทางสู่ แพภูตะวัน เขื่อนรัชชประภา พร้อมเก็บสัมภาระส่วนตัว และรับประทานอาหารกลางวันบริเวณที่พัก<br>
13.00 น. เตรียมตัวออกศึกษาชมเส้นทางธรรมชาติ ที่สวยงาม พร้อมทั้ง ชมความสวยงามของ ดอกบัวพุด ดอกบัวขนาดใหญ่ที่มีรูปร่าง แตกต่างจากดอกบัวทั่วไป พร้อมทั้งนั่งแพยนตร์ ชมทัศนียภาพ โดยรอบ หลังจากนั้นนำทุกท่านเข้าชมความงามอย่างธรรมชาติ บริเวณ ถ้ำเขาประการัง<br>
16.00 น. กลับเข้าที่พักโดยมีกิจกรรมให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่าง มากมายอาทิ เช่น เล่นน้ำ พายเรือคายัคตามอัธยาสัย<br>
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น<br>
20.00 น. เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์</p>
<p>05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ามืด พร้อมเตรียมตัวสัมผัสกับสายหมอกยามเช้า<br>
06.00 น. นั่งเรือออกไปชมทัศนียถาพ ของภูเขาหินปูนที่ตั้งเรียงราย สลับซับซ้อนจนเกิดเป็นรูปร่างแปลกตาให้ได้ชม จนได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย<br>
08.00 น. กลับเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า<br>
09.00 น. บอกลา กุ้ยหลินเมืองไทย พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดชุมพร<br>
11.30 น. ถึงจังหวัดชุมพร พักทานอาหารกลางวัน<br>
13.00 น. เข้าสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นทดแทนศาลหลังเดิมซึ่งถูกน้ำท่วม เสียหายพร้อมทั้งชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ ลำจำลอง<br>
ซึ่งเป็นขนาดที่ย่อส่วนจากขนาดเรือจริงประมาณ 2 ใน 5 ภายในเรือเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ<br>
14.00 น. แวะซื้อฝากของที่ระลึก อาทิ อาหารทะเลอบแห้ง ไข่เค็ม<br>
15.00 น. เดินกลับทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสวัสดิภาพ<br>
21.00 น. ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม<br>
สนใจติดต่อสอบ คุณป้อม 080-5771150, คุณออม 080-5501350, คุณแพร080-2957204<br>
หมายเหตุ<br>
โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า<br>
ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาของท่านไว้ไว้ให้ได้มากที่สุด</p>

สนใจสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ที่ facebook fanpage

CLOSE