Menu

เที่ยววัดชมวัง ไหว้พระดังศักดิ์สิทธิ์ สำราญจิตเมืองบางกอก ณ กรุงเทพมหานคร

December 3, 2009 - ทอล์คทูทริป

เที่ยววัดชมวัง ไหว้พระดังศักดิ์สิทธิ์สำราญจิตเมืองบางกอก
ณ กรุงเทพมหานคร ศุกร์ที่ 27 เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552

Download โปรแกรมทัวร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

06.30 น.ลูกทัวร์ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

07.00 น. มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวงของไทย

09.00 น. ตระการตากับ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ โดย รูปแบบการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าโบราณสมัยอยุธยา ชมพระที่นั่งต่าง ๆ อาทิเช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอาภรณ์พิโมทปราสาท พระที่นั่งพิมานรัตนา พระที่นั่งจักรีมหาประสาท เป็นต้น ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ กราบขอพร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ทำจาก หยกสีเขียวเข้ม จำหลัก ปางสมาธิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของที่มักนำมาถวายคือปลาร้า ข้าวเหนียว ไข่ต้ม ไก่ย่าง เนื่องจากเคยประทับอยู่ในเมืองลาวนาน ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าจะโปรดอาหารลาวมากที่สุด

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.30 น. เยี่ยมชมความงดงามที่แสนสุดจะบรรยายของ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 5 ทรงสั่งให้สร้างขึ้นสร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีลักษณะ สถาปัตยกรรม ที่งดงามประณีตได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตกองค์พระที่นั่งเป็นรูป อักษรตัว L มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น 31 ห้อง ซึ่งบางห้องยังคงลักษณะภาพบรรยากาศในอดีตไว้

17.30 น. ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งเรือชมทัศนียภาพวิถีชีวิตเมืองกรุง โดยรอบของเกาะรัตนโกสินทร์ในยาม ค่ำคืนพร้อมรับประทานอาหารเย็น กับบรรยากาศสุดแสนประทับใจ

21.00 น. ส่งลูกทัวร์ทุกท่านเข้านอนพร้อมกล่าวราตรีสวัสดิ์

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552

08.30 น. ชมความงดงามพระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ ใหญ่ที่สุด และได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ดพร้อม สักการะพระประธาน ในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปั้นลงลักปิดทองนามว่า พระพุทธทศพลญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ส่วนภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปภาพ อดีตพระพุทธเจ้า และ ตัวอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูนรูปทรงการสร้าง เป็นแบบไทยผสมศิลปะจีนที่นำมาผสมกันได้อย่างลงตัวดูแล้วสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

10.00 น. สักการะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต กับพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร คือ พระศรีศากยมุณี หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันอีกชื่อว่า หลวงพ่อโต หล่อด้วยโลหะ บริเวณฐานเป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคาร ของรัชกาลที่ 8 ผนังด้านในของพระวิหารเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องในไตรภูมิกถา ส่วนตัวพระอุโบสกนั้นจัดว่าเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้พระวิหารและพระอุโบสกวัดนี้ยังได้ถูกขนานนามว่ามีความสวยงดงามมากอีกด้วย

11.30 น. ตระการตากับสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามพระอุโบสถที่ใช้หินอ่อน สีขาวบริสุทธิ์ ด้านในมีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานอยู่ ศาลาสี่สมเด็จ ศาลาจตุรมุขพื้นศิลา หลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา สร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ของรัชกาลที่ 5 และเยี่ยมชมหอระฆังบวรวงศ์ เป็นหอระฆังทรงไทยประกอบหินอ่อนหน้าบันของหอระฆังจำหลักลายไทย วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.30 น. เพลินตาเพลินใจกับการเดินชมพระอารามหลวงชั้นเอกได้รับการขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโก ให้เป็นมรดกความทรงจำ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยมีจำนวนมากถึง 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ที่มีความงดงามดูแล้วน่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น มหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ มหาเจดีย์ดิลกธรรมกรรกนิทาน ฯ

15.00 น. นั่งเรือข้ามฟากเยี่ยมชมวัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม หรือที่เรียกกันติดปากว่าวัดแจ้ง ตระการตากับพระปรางค์ที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานกลม ในเวลายามค่ำคืนภาพพระปรางค์ เมื่อต้องแสงไฟส่องจะมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ในเส้นทางสายแม่น้ำเจ้าพระยา พระอุโบสถยกพื้นสูง หน้าบันด้านหน้า – ด้านหลังเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ประทับในประสาท ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ฝีมือในการวาดมีความงดงามมาก เป็นภาพพุทธประวัติ อาทิเช่น ภาพผจญมาร ภาพพระเวสสันดรชาดก ฯลฯ นมัสการพระพุทธธรรมพิศรรามโลกธาตุดิลกเพระพุทธรูปปางมารวิชัย

17.00 น. เดินทางกลับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เงื่อนไขราคา

– ค่ายานพาหนะ – ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

– ค่าที่พัก – ค่าเข้าชม

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ของลูกทัวร์

กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ผู้ที่มีโรคประจำตัวกรุณานำยาติดไปด้วย

สนใจติดต่อ คุณนัน 089-8096658 คุณจัน 082-4828769

2 thoughts on “เที่ยววัดชมวัง ไหว้พระดังศักดิ์สิทธิ์ สำราญจิตเมืองบางกอก ณ กรุงเทพมหานคร

หอพัก

น่าไปอ่ะ

ทัวร์ เกาหลี

เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจจ้า

Comments are closed.

สนใจสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ที่ facebook fanpage

CLOSE