Menu

ปิดอุทยานฯ44แห่ง หวั่นอันตรายภัยหน้าฝน

December 15, 2009 - ทอล์คทูทริป
ปิดอุทยานฯ44แห่ง หวั่นอันตรายภัยหน้าฝน

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการเข้ามาพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติทั่ว ประเทศรวม 44 แห่ง เพิ่มเติม เนื่องจากต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวในแหล่งอื่นๆ บ้าง ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้ลดค่าธรรมเนียมเข้าชม อุทยานฯ จำนวน 50% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้

อุทยานแห่งชาติ 44 แห่งที่ปิดการท่องเที่ยวและการเข้าพักแรม ได้แก่

1. เขาใหญ่ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวผาเดียวดาว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
2. เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด บริเวณเกาะทะลุและเกาะกุฎี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2552
3. แก่งกระจาน บริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง และเส้นทางชมบัวผุด กม.111 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2552
4. เขาสก บริเวณน้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกบางเลียบน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำสี่รู ถ้ค้างคาว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-14 ธันวาคม 2552
5. หมู่เกาะอ่างทอง 1 พฤศจิกายน-23 ธันวาคม 2552
6. ใต้ร่มเย็น เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาหนองสันเย็น น้ำตกทุกแห่ง ตั้งแต่ 15 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2552
7. คลองพนม เส้นทางชมบัวผุด ถึง 31 ตุลาคม2552
8. แก่งกรุง กิจกรรมท่องเที่ยวลำน้ำคลองยัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-25 ธันวาคม 2552
9. หมู่เกาะชุมพร 1 ตุลาคม-25 ธันวาคม 2552
10. แหลมสน หมู่เกาะกำ ตั้งแต่พฤษภาคม-15 พฤศจิกายน 2552
11. ธารเสด็จ-เกาะพะงัน น้ำตกธารเสด็จ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-23 ธันวาคม 2552
12. หมู่เกาะพยาม อ่าวไข่เต่า เกาะช้าง ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม-15 พฤศจิกายน 2552
13. เขาพนมเบญจา ตั้งแต่ มิถุนายน-31 ตุลาคม 2552
14. เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี พฤษภาคม-15 พฤศจิกายน 2552
15. หมู่เกาะลันตา เกาะรอก หินแดง-หินม่วง เกาะตุกนลิมา พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2552
16. หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ กิจกรรมล่องเรือ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน-31 มกราคม 2553
17. หาดเจ้าไหม เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก ตั้งแต่พฤษภาคม-15 พฤศจิกายน 2552
18. หมู่เกาะสิมิลัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 พฤศจิกายน 2552
19. หมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 พฤศจิกายน 2552
20. เขาหลวง ตั้งแต่ 1พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2552
21. ศรีพังงา น้ำตกตำหนัง น้ำตกโตนอู และน้ำตกโดนเด้ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
22. หมู่เกาะเภตรา พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2552
23. เขาปู่-เขาย่า บริเวณน้ำตกเหรียงทอง น้ำตกหนานปลิว น้ำตกควนประ น้ำตกปากแจ่ม น้ำตกปลิว น้ำตกธาราวารินทร์ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2552
24. ภูกระดึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
25. ผาแต้ม บริเวณป่าดงนาทาม ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
26. คลองตรอน ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2552
27. ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งโนนสน ถึง 30 กันยายนนี้ ส่วนน้ำตกแก่งโสภา ถ้ำเดือน ถ้ำวังพระแดง สะพานสลิง ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2552
28. น้ำตกชาติตระการ น้ำตกผาจาน ผาแดง ผากระดานเลข ตั้งแต่ 1 กันยายน-30 กันยายน 2552
29. ตาดหมอก บริเวณน้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
30. แม่วงก์ บริเวณยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่ระสา น้ำตกแม่เรวา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
31. ขุนสถาน บริเวณถ้ำละโอ่ง น้ำตกผาแดง น้ำตกขุนสี น้ำตกตาคลี น้ำตก น้ำลี หลวง ดอยธง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
32. ขุนน่าน ลำน้ำว้าตอนบน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
33. แม่ยม แก่งเสือเต้น ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
34. เวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ่งหลวง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
35. ดอยภูคา บริเวณเดินป่าท่องธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก เที่ยวถ้ำ และกิจกรรมล่องแก่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
36. แม่เมย บริเวณถ้ำแม่อุสุ
37. ศรีสัชนาลัย น้ำตกตาดดาว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2552
38. ขุนแจ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552
39. ภูซาง บริเวณภูชมดาว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
40. ดอยหลวง น้ำตกปูแดง น้ำตกวังแก้ว น้ำตกจำปาทอง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2552
41. ศรีลานนา น้ำตกม่อนหินไหล น้ำตกป่าพลู ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2552
42. ห้วยน้ำดัง เส้นทางเดินป่า ล่องแพ ลำน้ำแม่แตง วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
43. ดอยฟ้าห่มปก บริเวณยอดดอยผ้าห่มปก ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2552
44. ดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่ พฤษภาคม-30 กันยายน 2552

2 thoughts on “ปิดอุทยานฯ44แห่ง หวั่นอันตรายภัยหน้าฝน

gclub

ฤดูฝนที่ไหนก็ไม่น่าไปหรอกอันตราย แต่ก็มีบางที่ที่สวยตอนฤดูฝน

CoolPha

ตกลงไปภูเข้ หรอ หุ หุ เรามีสอนอ่ะเหม่ง อดเลย แง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Comments are closed.

สนใจสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ที่ facebook fanpage

CLOSE